hoanganheva
CONTACT

SEEKING

Band to Join, Accordion, Acoustic Guitar, Background Singer, Bagpipes, Banjo, Bass Guitar, Cello, Clarinet, DJ, Dobro, Drums, Electronic Music, Fiddle, Flute, Harmonica, Harp, Keyboard, Lead Guitar, Mandolin, Other, Other Percussion, Piano, Rhythm Guitar, Saxophone, Steel guitar, Trombone, Trumpet, Ukulele, Upright bass, Vocalist, Vocalist - Alto, Vocalist - Baritone, Vocalist - Bass, Vocalist - Soprano, Vocalist - Tenor.

ABOUT

Góc nhìn Eva là trang thông tin mi?n phí dành riêng cho phái ??p. T?i Gocnhineva chúng tôi chia s? nh?ng bí quy?t, th? thu?t làm ??p và ch?m sóc s?c ??p toàn di?n cho ch? em. Chúc các Eva ngày càng xinh x?n, t??i tr? lung linh. Các ch? em Eva chúng mình ai c?ng quan tâm ??n th?i trang, ch?m sóc s?c ??p nh? Hoàng Anh nh?ng ch?a b? túi cho mình nh?ng bí kíp hay thì ghé ngay Góc Nhìn Eva nhé!

Screen name:
hoanganheva
Member since:
Dec 23 2018
Active within 1 week
Level of commitment:
Just for Fun
Years playing music:
1

Instrument experience:

Violin:
Moderate