Vinnski Violinski
CONTACT

SEEKING

Violin.

ABOUT

Musical collusion

Screen name:
Vinnski Violinski
Member since:
Jul 12 2019
Active within 1 month
Level of commitment:
Just for Fun
Years playing music:
35

Influences

Alexander Tcherepnin
Joseph Yulyevich Achron
Vyacheslav Artyomov
Gavriil Popov
Galina Ustvolskaya
Iosif Andriasov
Valery Gavrilin
Leonid Desyatnikov
Aleksandr Lokshin
Vyacheslav Nagovitsin

Instrument experience:

Other:
Intermediate